Vizuális intervenciók – Vetítés és kötet-, illetve lapszámbemutató a Magyar Filmtudományi Társaság szervezésében
Szervezők: Müllner András (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Minor Média/Kultúra Kutatóközpont), Szabó Henriett (Debreceni Egyetem, Lippai Balázs Roma Szakkollégium), Néprajzi Múzeum
Támogatók: Néprajzi Múzeum, NaFilM (Nemzeti Filmmúzeum, Csehország), Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

Helyszín: Néprajzi Múzeum (Damjanich utca felőli bejárat)
Partnerek: Néprajzi Múzeum, Magyar Néprajzi Társaság Film- és Fényképészeti Szakosztálya, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság. Terem: Néprajz Szalon, földszint.

Jelentkezni az eseményre a mullner.andras@btk.elte.hu email-címen lehet.

A bevezető előadásokat tartják:
Dr. Feischmidt Margit szociológus, kutatóprofesszor (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Társadalomtudományi Kutatóközpont)
Dr. Szijártó Zsolt médiakutató, kulturális antropológus, egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék).
  A közelmúltban két olyan kiadvány is napvilágot látott, melyeket antropológiai, illetve autoetnográfiai vizuális beavatkozásokként jellemezhetünk. A Kisvilágok című egyetemi tankönyv a Debreceni Egyetem Lippai Balázs Roma Szakkollégiumában zajló alkalmazott vizuális antropológiai kutatást mutatja be, a Replika 124. számában összegyűjtött részvételi filmes tanulmányok pedig az ELTE BTK Minor Média/Kultúra Kutatóközpontjában folyó, autoetnográfiaiként is leírható médiaprojektet. A program első egy órájában filmeket vetítünk mindkét műhelyből. A filmek után a közönség két 10-15 perces problémafelvető előadást hallgathat meg a megjelent kötetekről, majd egy közös beszélgetésben keresünk válaszokat a kutatások kapcsán felvetődő kérdésekre.  

A “Részvételi film” című Replika-szám alapjául szolgáló kutatás támogatói:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Azonosítószám: 131868. Az OTKA-kutatás címe: A magyarországi részvételi filmkultúra története és jelenlegi gyakorlatai, különös tekintettel a sérülékeny kisebbségi csoportok önreprezentációjára. A kutatás vezetője Müllner András. Visegrádi Alap. A pályázat címe: A Kiterjesztett valóság (Augmented Reality, AR) használata a kiállításokban, valamint fiatalok filmes és audiovizuális oktatásának kulturájának fejlesztése. A konzorciumi projekt vezetője: Cseh Film Múzeum (NaFilM). Magyar konzorciumi partner: ELTE Romakép Műhely (a Minor Média/Kultúra Kutatóközpont filmprogramja).


Szakirodalom, honlapok:
AntRom Filmműhely https://gygyk.unideb.hu/node/507
Biczó Gábor – Soós Zsolt – Szabó Henriett (2022): Kisvilágok. Kelet-magyarországi települések kortárs társadalmi folyamatai és dokumentumfilmes ábrázolása. Hajdúböszörmény: Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar,
Debreceni Egyetem Sajtóközpont: Társadalmi integrációról másképp, 2022. november 2. https://hirek.unideb.hu/tarsadalmi-integraciorol-maskent
Lippai Balázs Roma Szakkollégium https://gygyk.unideb.hu/konyvek
Lippai Balázs Roma Szakkollégium https://szakkollegiumok.unideb.hu/lippai-balazs-roma…
Minor Média/Kultúra Kutatóközpont http://minormedia.hu/
Részvételi film. A Replika társadalomtudományi folyóirat 124. száma (2022) https://www.replika.hu/replika/124
Romakép Műhely http://romakepmuhely.hu/