Három egymást magyarázó Müllner János felvétel

Müllner János (1870–1925) minden idők egyik legjelentősebb magyar fotóriportere 1909-ben négy fényképet adott el a Néprajzi Múzeumnak, köztük egy Dunakeszin készült felvételt. A Táncra váró leányok című kép egy kartonra kasírozott nagyítás, amely hátlapján a mester Liliom utcai műtermének pecsétje látható. Egy évvel később a múzeum – más képek mellett – még két Dunakeszin készült felvételt vásárolt a fényképésztől, ám ezek egyelőre nem találhatóak a fényképgyűjteményben, lappanganak. Ezek közül a leltárkönyvben az egyiket Magyar leányok, a másikat Templomba menő leányok címmel vették föl. A meglévő kép biztos kézzel elrendezett csoportot mutat. Többen a kamerába néznek, mások háttal állnak. A két ablaknál karéjban tömörülnek. A jobboldali ablak előtt sorakozók elmélyülten figyelnek befelé, miközben feltűnően közszemlére teszik hátulról módfelett mutatós, díszes viseletüket. Megrendezett jelenet, amit mégis leányok spontán gyülekezetének érzünk, nem utolsó sorban a kép közepén álldogáló, a tekintetekkel ellentétes irányba „néző” négylábú jóvoltából.

1. kép
Táncra váró leányok
Dunakeszi, 1909
Müllner János felvétele
Fekete-fehér pozitív, 23×30 cm; 28×39,5 cm-res
kartonra ragasztva
Néprajzi Múzeum, F 15728

A háttérben lévő nádfedeles épület a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár helytörténeti fényképadatbázisában szereplő egyik képeslap szerint a község egykori nevezetes intézményével, a Beszálló Vendéglővel azonos.

2. kép
Népviselet
Dunakeszi, 1909
Levelezőlap, 22×15 cm
Révész István Helytörténeti Gyűjtemény, VII/9
http://dkvk.hu/adatbazisok/hfa/beszallo-vendeglo

A Dunakeszi – Népviselet címmel jelzett lapot Cinkota Ferencné Kiss Julianna őrizte meg, ma a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben található. A kép alatt a könyvtár honlapján a következő magyarázat olvasható, feltehetően a helyi fényképeket összegyűjtő Szakáll Lászlóné tollából: „Dunakeszi 1746-tól gróf Grassalkovich Antal tulajdona. Ő szervezte meg az intézőjén keresztül az itt élt nyolcvankét család életét. Tudta, hogy a kornak megfelelő közösségi ház elengedhetetlen a mindennapi élethez, így építette meg az országút mellett a fotón látható nádfedeles Uradalmi kocsmát, a »Beszállót«, amit később a község tulajdonában levő »Nagykocsmának« neveztek a dunakesziek. A Beszálló elnevezés jól tükrözi az épület funkcióját. Udvarán lóistálló volt lovakkal, hiszen s Beszálló lócsere helye is volt, valamint az utazó személyek pihenőhelyeként is funkcionált. Az uradalom intézője itt közölhette az összegyűlt lakossággal mondandóját a XVIII-XIX. századtól a XX. század elejéig. A fotón népviseletben láthatjuk a dunakeszi fiatalságot. A szórakozások, mulatságok nagy része itt zajlott és a »Függetlenségi Kör« tagjai is ide szervezték összejöveteleiket. A fotón balra látható az udvarra vezető barokk kőkapu, ami a Beszálló 1926-ban történő lebontása után a helyére felépített egyemeletes Népháza, illetve Községi Kultúrháza felépítése után is megmaradt. A Beszálló alatt óriási boltíves borospince volt.”

A felvétel szerepel a 2017-ben megjelent Dunakeszi története című monográfia Csukovits Anita által írt néprajzi fejezetében, mégpedig annak első oldalán, mintegy megadva a képeslap tudományosan hitelesített dokumentumértékét.

Bizonyos tehát, hogy Müllner János 1909-ben, vagy nem sokkal korábban fényképezett Dunakeszin. A két képet s feltehetőleg még jónéhányat – így a két lappangót – ugyanonnét, de két alkalommal készítette. A széles kocsibejáratú, rácsos ablakú, nádfedeles öreg épületet – amelyen jól látható a Dunakeszi Függetlenségi Kör táblája –, tökéletesen ugyanabból a szögből fényképezte. A nyáron „táncra váró leányok” talán ugyanazok, mint a másik képen a „népviseletüket” szemléltető alakok. Ezúttal már kalapos férfiak, legények, suhancok is csatlakoztak a csoporthoz: éppenséggel ők állnak az előtérben. Mindnyájan a fényképezőgép felé néznek – megfelelően a fényképész újabb utasításai szerint.

Fűzzük azonban tovább a történetet! Müllner egy szépen komponált falusi felvétele Ünnepnap falun címmel az Uj Időkben jelent meg 1910-ben. A képaláírás szerint: „Az Uj idők számára fényképezte Müllner János”. Ám ugyanez a felvétel öt évvel később az Élet 1915/7. számában is megjelent. Ezúttal az egész oldalas illusztráció címe: A templom már tele van…

3. kép
Ünnepnap falun
Dunakeszi, 1909 (?)
Müllner János felvétele
Digitális másolat
Uj Idők, 1910. május 15. (20. sz.) 482. old.

Egyik esetben sem tüntették föl, hogy a fénykép hol készült. Nyilvánvalóan egyik lap sem a dokumentumérték miatt közölte Müllner fényképét, hanem művészi igényű illusztrációnak szánták, amely az alakok, illetve csoportjaik egymással ellentétes, de egyben harmonikus látványával fogja meg a nézőt. A kép közepét domináló két függőleges látványelem – a templom előtt álló kereszt és a falsíkból kiugró oszlop, illetve a lábazat felső szegélyének kiképzése – ugyanakkor olyan árulkodó nyomokat képvisel, amelyek alapján ezt a felvételt is kétségkívül Dunakeszihez lehet kötni. Elegendő összevetni az Uj Idők, illetve az Élet felvételét a régi Szent Mihály plébániatemplomot ábrázoló egykori képeslapokkal, korabeli fényképekkel. Mindegyiken ott látható a templom előtt álló nagyméretű feszület – vagy legalább a templom homlokzatára vetülő árnyéka –, s jól felismerhető az oszloplábazat kiképzése.

Van tehát három képünk: egy múzeumban őrzött szerzői vintage, egy családi hagyatékban fennmaradt sokszorosított képeslap és egy társasági lapban megjelent illusztráció – egy fotográfus-fotoriporter felvételeinek három lehetséges médiuma és eltérő életrajza. Egymást magyarázzák, kulcsot adnak tárgyuk megfejtéséhez, s egyben eddig ismeretlen morzsák egy jelentős és terjedelmes életműből. Ízelítőt kínálnak egy még mindig csak részben ismert képi hagyatékból, amely tehát nyomokban Dunakeszit is tartalmaz.

Szerző: Fejős Zoltán

Szakirodalom:

Ágoston András: A dunakeszi Szent Mihály-plébániatemplom leírása. Dunakeszi Helytörténeti Szemle,12. 2019. 2–3. sz. 4-8.
Csukovits Anita: Dunakeszi néprajza. In: Kerekes Dóra (főszerk.): Dunakeszi története I. A kezdetektől 1910-ig. Dunakeszi, Dunakeszi Város Önkormányzata, 2017. 369–443.
Demeter Zsuzsanna – Stemlerné Balog Ilona: Müllner János (1870–1925). Budapest, BTM Kiscelli Múzeum, 2016.
Szakáll Lászlóné: Régi dunakeszi fényképek. Dunakeszi Helytörténeti Szemle 4. 2011. 2. sz. 10–12.