Mit ábrázol a kép, milyen alkalommal készült, és ki készítette a felvételt? A fénykép megvásárlásakor csak azt lehetett tudni, hogy a kép a nyugat-pennsylvaniai Canonsburgban készült, Pittsburgtől mintegy 30 kilométerre. Az információhiány ellenére a felvétel helyet kapott az amerikai magyar műtermi fényképészek munkásságát feltáró, ismertető kötetben (Amerikai magyar műtermi fényképészek az 1880-as évektől a második világháborúig). A nem szignált képek között szerepel, azzal a feltételezéssel, hogy esetleg a Győr megyei Zámolyról kivándorolt, majd a Cannonsburgban működő Nagy Ignácz – Ignatius Nagy (1886–1968) – felvétele lehet. A kocsin olvasható feliratok és a szereplők öltözete alapján arra lehetett következtetni, hogy a kép az első világháború alatt, vagy közvetlenül azt követően készült egy patrióta felvonulás alkalmával. Ezekben az években minden bevándorolt csoport tüntető gyorsasággal igyekezett kinyilvánítani Amerika iránti hűségét – jó oka volt erre –, különösképpen a világháborúban az ellenséges országokhoz tartozó egykori alattvalók, illetve az ő gyermekeik. Megszaporodtak a látványos felvonulások, ezek a jellegzetes amerikai demonstrációk, amelyeken ott masíroztak etnikai jelképeikkel és amerikai mivoltukat hangsúlyozó feliratokkal a bevándorolt csoportok is.

A kötet megjelenése után a New York-i országos magyar napilap, az Amerikai Magyar Népszava 1927. július 14-i száma jóvoltából sikerült pontosítani, hogy mit is láthatunk a képen. Kiderült, hogy a felvétel nem a világháborús évekhez kötődik, hanem a város egy másik amerikai ünnepsége alkalmával készült. A magyarok díszkocsiját ábrázolja, mely Canonsburg alapításának 125-ik évfordulóján tartott a díszmenetben szerepelt. Az ismertetés szerint az ötven díszkocsi közül a magyar csoporté aratta a legnagyobb sikert, tetszést. A felvonulást 1927. június 24-én, pénteken tartották. A helyi lap, a Daily Notes szerint soha korábban nem rendeztek ilyen nagyszabású és fényes ünnepséget a városban. A görögök Prométheusz mítoszát megjelenítő kocsiját külön cikkben is ismertették. Az Amerikai Magyar Népszava névtelen szerzője a magyar kocsi fényképéhez – illetve az ábrázolt élőképhez – a következő magyarázatot fűzte:

„A magyar és amerikai színekben pompázó díszkocsi első csoportja egy magyar családot mutatott be, mely odahaza a faluban kivándorolni készül. A kivándorló apát, anyát, gyermekeit a falu népe, ismerős rokonság veszi körül s a falu tanítója is búcsúzik, a mindenkor megőrzendő magyar szellemre, becsületre és szorgalomra figyelmeztetve a kivándorló családot. – A második csoport már Amerikában mutatja be a kivándorolt magyart, mint bányászt, gyári munkást, üzletembert, a már amerikai iskolába járó gyermekekkel. – A kocsi harmadik csoportja a polgárháborúban, a világháborúban Amerikáért harcba szállott magyarság egy-egy veteránját mutatja a csillagsávos lobogó alatt s előttük az amerikai magyarok immár diplomás gyermekei tudományos és művészeti pályákon, köztük a magyar eszmét, gondolatot ábrázoló magyar leány alakjával. Díszőrségül négy amerikai és négy magyar honvéd katona volt a kocsi jobb és bal oldalán.”

A lap híradása nem erősíti meg, hogy a fényképet Nagy Ignácz készítette volna, ellenben megnevezi a díszkocsi tervezőjét. Az amerikai magyar költőről, Szécskay Györgyről (1880–1958) van szó, aki 1904-ben vándorolt ki Amerikába. Hírlett róla, hogy kezdetben díszmagyarban járt-kelt újvilági bolyongásai során. Többfelé megfordult, lapokat szerkesztett, majd 1912-ben Pittsburghban telepedett le, s az Amerikai Magyar Népszava helyi irodavezetője és tudósítója lett. Állandóan járta a környéket, írt, verselt az amerikai magyarok életéről, számos költeménye megzenésítve vált népszerűvé. A díszkocsi képét és ismertetését valószínűleg ő adta közre. Azt nem említette meg, de portréit ismerve megállapítható, hogy a kép őt magát is megörökítette: a kocsi előtt a jobb szélen „őrködő” négy magyar katona előtt fél térdre ereszkedve Szécskay György látható.

Szerző: Fejős Zoltán