1903-ban, a régi Országház épületében (Sándor utca) egy alföldi tüdőszanatórium létrehozása céljával jótékonysági háziipari kiállítást és országos vásárt tartottak. Az esemény szervezésében nagy szerepet játszott Bartóky Lászlóné, a békéscsabai szolgabíró felesége, a Békés megyei háziipar és népművészet iránt elkötelezett tanítónő. A korabeli sajtóhíradásokban nagy szerepet kapott a kiállítás Békés megyei részlege, többek között arról is tudósítottak, hogy a korszak egyik leghíresebb fővárosi fotográfusa, Erdélyi Mór is fényképezett. Ezek közül Barókyné jóvoltából a következő évben tíz darab felvétel került a Néprajzi Múzeum gyűjteményébe (F 5525 – F 5534).

Erdélyi a kiállításon több csoportképet, a csoport tagjairól páros fotográfiát és portrét készített. Ezek közül több a múzeumba került, volt, amelyikről képeslapot is adtak ki. A képen szereplők egy része – a kor szokásának megfelelően – a fényképész kedvéért öltötte magára a békési viseletet. Ezt a pozitív képet Viski Károly, a Néprajzi Múzeum munkatársa 1920-ban ceruzás feljegyzésekkel látta el, a gyűjtemény akkori kezelőjének, Szenes Antalnak az adatai alapján. „A képen lévő Szenes [Antal] úr szerint oláhok, tótok, magyarok, urak és parasztok. […] [A felső sorban] oláhok Kétegyházáról, műegyetemi hallgató, zsidó, tanítónő, magyar leány, oláh legény, Szenes, tót.” A képet a Vasárnapi Ujság is közölte 1903-ban a kiállításról szóló egyik tudósítás mellett (1903. 50. sz. 829. oldal). Szenes a hátsó sorban az árvalányhajas, cifraszűrös fiatalember, akiről egy Erdélyi által készített portré képeslapként is megjelent a Vasúti Levelezőlapárusítás kiadóvállalatnál 1916-ban.

Szerző: Bata Tímea