Jankó János: Magyar ház (1894)

Kézenfekvő lenne, hogy a fényképgyűjtemény 1-es leltári számon nyilvántartott fotója valamiben LEG- legyen, legrégebbi, vagy a múzeum legelső darabja. Ez azonban nem igaz rá. Nem ez a legrégebben készült felvétele a gyűjteménynek és nem is ez került be legkorábban a múzeumba, hiszen Xántus János számos Kelet-Ázsiában vásárolt műtermi fényképpel tért haza 1869-70-es expedíciójáról, amiket már 1874-ben a múzeumnak adott. Mégis ez a magyar házat ábrázoló és az egész Fényképgyűjteményt jól reprezentáló 1894-es felvétel kapta később az F 1-es leltári számot.

A Millenniumi Kiállítás részeként felépülő Néprajzi Falu terveinek kidolgozását Jankó Jánosra, múzeumunk későbbi igazgatójára bízta a kiállítás igazgatósága. Jankó egy-egy hetes terepmunkát végzett Kárpát-medence-szerte 1894 áprilisa és 1895 májusa között. Összesen húsz megye hozzávetőleg százötven települését kereste fel, hogy a kiállításon felépítendő házakhoz feltérképezze az egyes tájegységekre jellemző építési technikákat és építészeti sajátosságokat, a helyi bútor és lakáskultúrát, valamint az ott élő népcsoport antropológiai sajátosságait és jellegzetes viseletét. Bútorokat és használati tárgyakat gyűjtött, rajzokat és fényképeket készített – az utóbbiból hozzávetőleg 650 darabot – az általa tipikusnak ítélt épületekről és öltözetekről. Somogy megye bejárására 1894. május 5. és 8. között került sor. Ekkor készült az F1-es leltári számon nyilvántartott felvétel is, összesen 22 somogyi fotó társaságában, egyedüli kiskorpádiként.

A Jankó János által fotózott 13×18 centiméteres üveglemez 1895-ben került be a múzeumba, ahol a beleltározás során a 6756-os leltári számot kapta. A kor szokásának megfelelően egy kontakt pozitív készült róla ekkor, kartonlapra kasírozva, feliratozva. Az eredetileg a műtárgyakkal együtt, vegyesen beleltározott fényképfelvételek néhány évtized múlva külön nyilvántartásba kerültek, új számot, és a múzeum többi gyűjteményétől megkülönböztető F jelzést kapták. Az Etnológiai Archívum létrehozásakor az 1930-as évek végén a számukra létrehozott Fényképgyűjteményben kaptak helyet. Így vált Jankó János Somogy megyei magyar háza az F1-es számú felvétellé, amely számos szempontból jellegzetes darabja a gyűjteménynek. Jól mutatja az utána következő több, mint 350 000 fénykép karakterét, a fotók múzeumi életét és a muzeológus generációk gondolkodásmódját.

A kép középpontjában egy ház áll. A Millenniumi Kiállításra Jankó János a tipikusat, az adott megyére és annak lakóira jellemző nemzetiség- és területspecifikusat kereste mindenből. Ennek a képnek az esetében a magyarok által lakott tipikus somogyi házat. A kép leltárkönyvi meghatározásában ezért mindössze a két legfontosabb kap hangsúlyt: magyar és somogyi. Későbbi muzeológus generációk fokozatosan egészítgették ki a leírást az épület szerkezeti elemeire és a kép egyéb részleteire vonatkozó információkkal.

Az összes F számhoz hasonlóan az F 1-nek is számos jelentésrétege van: jelöl egy brómezüst zselatinos szárazlemezt savmentes papírba csomagolva a hűtött raktárban; jelöl egy ezzel egy idős, kartonra kasírozott kontakt pozitívot, számos későbbi nagyítást, valamint újabb és újabb digitalizált változatokat; jelent egy nézőképpel ellátott leírókartont a kutatók számára, amely már teljesen elrongyolódott a sok használat során; jelent egy sort a leltárkönyvben; egy digitális rekordot a múzeum on-line adatbázisában; jelenti Jankó János gyűjtési és dokumentálási módszereit; a Millenniumi Falu épületeit, egy Somogy megyei házat faragott tornácoszlopokkal és léckerítéssel; jelenti a tornácon álló három asszonyt; jelent múltbéli és eljövendő kiállításokat, publikációkat; egy gyűjteményt, egy múzeumot.

Szerző: Gebauer Hanga