2023. április 20-án 17 órakor a Néprajzi Múzeum vetítőtermében bemutatjuk a

“Már csak az van, ami nincs” – A holokauszt emlékezete a mai Magyarországon I-II. című két részes dokumentumfilmet. Az eseményt a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, az ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete és a Néprajzi Múzeum szervezi. A vetítést közös beszélgetés követi a magyarországi holokauszt emlékezetéről.

A dokumentumfilm nyelve magyar, angol felirattal. Ennek fényében mind a vetítésre, mind a beszélgetésre örömmel várjuk a nem magyar anyanyelvű érdeklődőket is.

Az alkalom és a beszélgetés koordinátorai: Csepeli György, Papp Richárd és Surányi András

A rendszerváltás óta eltelt három évtizedben részletesebb holokausztoktatást vezettek be az iskolai tantervekbe, valamint emlékművek, múzeumok épültek, könyvek és filmek jelentek meg a holokausztra való emlékezés érdekében Magyarországon. Felmerül azonban a kérdés, hogy mindez hogyan járul hozzá a holokauszt emlékezetének fenntartásához. Milyen jelentéssel bír ma a holokausztra való emlékezés a különböző generációk között, különböző településeken?

A Csepeli György, Kiss Richárd, Surányi András és Papp Richárd által készített dokumentumfilm a fent leírtak fényében született fókuszcsoport interjúkra épülő társadalomtudományi kutatás vizuális dokumentációjából készült.

A dokumentumfilm alapjául szolgáló kutatásunk kvalitatív társadalomtudományi módszerekkel dolgozza fel és értelmezi a holokauszt emlékezet recens jelentéseit Magyarországon. A kutatás nóvuma, hogy a magyarországi holokauszt emlékezet kutatás eddig kevésbé feltárt vetületét, a transzgenerációs és transzlokális emlékezeti mintázatok elemzését is magában foglalja.
Kutatásunk eddig négy lokális közösségben, három generáció körében végzett interjúk elkészítésével vizsgálta a holokauszt emlékezet generációs változásait. A négy választott településen (Budapest, Kőszeg, Ricse és Nagyvárad) készített fókuszcsoportos interjúk vizuális dokumentációja lehetőséget ad továbbá a holokauszt emlékezet magyarországi és határon túli lokális egyezéseinek és különbségének összehasonlító elemzésére is.

Kutatásunk folytatását a Visegrád Fund támogatja.

A filmvetítés és az azt követő beszélgetés nem csupán társadalmunk egyik legfontosabb kérdését járja körül, hanem segít az értelmező emlékezet megkésett, de még talán megvalósítható újragondolásában is.