„Miért maradnál istállóban?” – kiállítás a Művészetek Palotájában

A karácsonyi ünnepkör kiemelt mozzanata a betlehemezés dramatikus szokása, a Megváltó születését megjelenítő játék. A 20. század derekáig a falvakban és városokban is általános volt a betlehemes csoportok Adventtől Vízkeresztig tartó házaló betlehemes játéka. A betlehemes egyszerre volt szabályozott és áhítattal teli, illetve profán, tréfás, improvizációt megengedő egy-egy közösség egészét lázba hozó műfaj. A történeti Magyarországon kialakult betlehemesek színpadias játékának sokféle változata alakult ki, a megjelenített szereplők, kellékek, jelmez, szöveg, illetve az egész szokásrend tekintetében. A szokás jelentőségét mutatja az is, hogy egyes közösségekben a játék színpadra állítása már a 20. század elején elkezdődött, és adták elő iskolákban, művelődési házakban. A betlehemes szokások sokféleségére a 19. század végétől méltán figyelt fel nem csak a tudományos élet, hanem a közérdeklődés is. Ebből a sokszínűségből mutat be ízelítőt a Néprajzi Múzeum MÜPA-ban megrendezett kiállítása. A fotókiállítás a 19. század végétől egészen az 1960-as évekig több korból, illetve a történeti Magyarország számos területéről származó betlehemes szokásjelenetet mutat be. A kiállítás Adventtől Vízkeresztig, november 25-től január 6-ig látogatható. 

A kiállítás rendezői: Bata Tímea, Schleicher Veronika, Tihanyi Anna

1. kép. Német betlehemesek karácsonyi bölcsővivő játéka. Varjas, 1904. Kocsis István felvétele. Fekete-fehér üvegnegatív, 12×16,5 cm. Néprajzi Múzeum, F 6706
2. kép. Román betlehemesek Marosnémeti, 1906. Szabó Imre felvétele. Fekete-fehér üvegnegatív, 13×18 cm. Néprajzi Múzeum, F 8097
3. kép. Betlehemesek Jósza, 1910. Ernői Olivér felvétele. Fekete-fehér üvegnegatív, 13×18 cm. Néprajzi Múzeum, F 12319
4. kép. Matyó betlehemezők. Mezőkövesd, 1929. Gönyey Sándor felvétele. Fekete-fehér üvegnegatív, 10×15 cm. Néprajzi Múzeum, F 157193
5. kép. Csobánolás, a bukovinai székelyek betlehemes játéka: a három csobán és az előttük ugráló kecskepásztor. Kakasd, 1965. Szabó Jenő felvétele. Fekete-fehér biztonsági film, 6×6 cm. Néprajzi Múzeum, F 195756