A varsói Nemzeti Néprajzi Múzeum egyik kiemelkedő archívumi egysége Mieczysław Cholewa Nowy Sącz régióban készült fotókollekciója. Nem csupán a fényképek egyedülállóak, hanem maga a fotográfus is (1. kép).

1. kép:
Mieczysław Cholewa önarcképe Nowy Sącz-i viseletben
Nowy Sącz, 1936 körül
Mieczysław Cholewa felvétele
fekete-fehér üvegnegatív, 9×13 cm
Nemzeti Néprajzi Múzeum (Varsó), Arch. PME N. 4164/7

Mieczysław Cholewa (1913-1978) Nowy Sączban (Újszandec) született, nevelkedett és élete nagy részét is a dél-lengyelországi kisvárosban töltötte. A település Nowosądeczcyzna, a Nowy Sącz hegyvidéki régió fővárosaként ismert. Cholewa tanár, fényképész, amatőr néprajzkutató és helytörténész volt. 1930-1960 között bejárta a környéket, fényképezte és dokumentálta Nowy Sącz népi kultúrájának számos rétegét: ünnepi viseletbe öltözött embereket, a helyi környezetet és tájat, a népi építészetet, a népművészetet, bútorokat, népzenét, szokásokat és rítusokat, valamint sok más, a régió történetét őrző elemet. A varsói Nemzeti Néprajzi Múzeum archívumában található gyűjteménye 836 üvegnegatívból, 19 rajzból és 10 képeslapból áll. Ezen kívül 144 darab néprajzi tárgyat, például viseletdarabokat is gyűjtött, melyeket szintén a múzeum őriz. A teljes kollekció Cholewa azon törekvéséről tanúskodik, hogy létrehozza Nowy Sącz átfogó néprajzi dokumentációját.

A gyűjtemény fényképeinek többsége a korszakra jellemző néprajzi dokumentáció, amely a korabeli kutatók útmutatásai és felhívásai szerint holisztikusan hivatott tükrözni a vizsgált csoportok kultúráját, elsősorban a tárgyi környezet bemutatásával, figyelembe véve a társadalmi vonatkozásokat is. A viseletek korabeli széles körű dokumentálása a regionalizálódást és a különféle regionális csoportok közötti különbségeket jelezte. Az 1930-as évekre a népviseletek megörökítését célzó fényképek témái és jellemzői rögzültek: a felvételek statikusak, kategorizáltak és a részletek bemutatására törekedtek. Cholewa legtöbb fotója illeszkedik ebbe a sémába: nagy részük Nowy Sącz környéki lachokat és gorálokat, a Podhale régióból, illetve a lemkói népcsoportból származó modelleket ábrázol eredeti viseletben (2-3. kép).

2. kép:
Három férfi portréja Łącki gorál viseletben
Nowy Sącz régió, 1930
Mieczysław Cholewa felvétele
fekete-fehér üvegnegatív, 9×13 cm
Nemzeti Néprajzi Múzeum (Varsó), Arch. PME N. 4137/3

3. kép:
Férfi lemkói hagyományos viseletben (czucha)
Szczawnik 1935 körül
Mieczysław Cholewa felvétele
fekete-fehér üvegnegatív, 9×13 cm
Nemzeti Néprajzi Múzeum (Varsó), Arch. PME N. 4142/13

A gyűjtemény további elemzése feltárta a fényképek készítésnek módját, melyet Cholewa azon vágya vezérelt, hogy a területre jellemző viseletek teljes körű néprajzi dokumentációját elvégezze. A felvételeken sok esetben nem a bemutatott ruházatot eredetileg viselő gorálokat, lachokat láthatjuk, hanem Cholewa családtagjait: testvéreit, feleségét, gyermekeit, barátait, valamint magát Cholewát (4. kép). Úgy tűnik, hogy Cholewa elsődleges célja az volt, hogy bemutassa a gorál viseletek színeit és sokféleségét, nem feltétlenül a tényleges használatuk dokumentálása vezérelte. A képeslapokon, cikkekben is megjelent fotói természetesen nem utaltak a családtörténeti kontextusra. A képeket olyan etnográfiai dokumentációként kezelték őket, amelyek bizonyos, a régióban előforduló jellegzetességeket és jelenségeket mutatnak be. Ilyen például az a fénykép, amelyen Cholewa Łącki gorál népviseletében látható, felesége, Wiktoria pedig lach viseletben (5. kép). A képeslapként megjelent felvétel feliratát (maga Cholewa, aki a kiadó is volt egyben) így adta meg: Szadecki lachok téli viseletei, a Regionális viseletek és típusok sorozatból; 1. sz. Lach-csoport: Sącz, Podegrodzie és Przyszowa viseletei.

4. kép:
Mieczysław Cholewa és családja különböző viseletekbe öltözve
Cholewa lányának keresztelőjén
Nowy Sącz régió, 1936
Mieczysław Cholewa felvétele
fekete-fehér üvegnegatív, 13x 18 cm
Nemzeti Néprajzi Múzeum (Varsó), Arch. PME N. 4115/1

5. kép:
Mieczysław Cholewa Łącki gorál és felesége, Wiktoria lach viseletben
Nowy Sącz régió, 1936
Mieczysław Cholewa felvétele
fekete-fehér üvegnegatív, 13x 18 cm
Nemzeti Néprajzi Múzeum (Varsó), Arch. PME N. 4114/2

Cholewa Nowy Sącz-i és Podhale gorál viseletben készült portréi is említésre méltóak. Sok közülük színpadias, stilizált pózban ábrázolja őt, olyan attribútumokkal, mint a pisztoly vagy a gorál rablókalap, ami tükrözi Cholewa kreatív és színes jellemét. Ezek a fényképek a bátor gorál rabló (zbójnik) konstruált képét alkotják, amely már a háború előtti elterjedt volt és amelyet Cholewa már fiatalon magáénak érzett (6. fotó).

6. kép:
Mieczysław Cholewa Podhale régió “gorál rabló” stilizált viseletben (“Janosik”)
Nowy Sącz régió, 1936
Mieczysław Cholewa felvétele
fekete-fehér üvegnegatív, 9x 13 cm
Nemzeti Néprajzi Múzeum (Varsó), Arch. PME N. 4164/12

Mieczysław Cholewa a néprajztudomány képviselőjének tekinthető, aki régiója népi kultúrája iránti rajongásának köszönhetően, tárgyak gyűjtésével és a korszak életmódjának dokumentálásával megalkotta a gorál kultúra teljes képét. Nagyrészt amatőr és különleges személyisége jegyeit magukon hordozó fényképei az eltűnő múltról tanúskodnak. Cholewa felvételei a tágan értelmezett gyűjtéssel, a néprajzi fényképezéssel, valamint már a 19. század közepén kialakuló, regionalizmus és a hegyvidéki és gorál kultúra iránti rajongás eszméjével kapcsolatos kérdések vizsgálatát teszik lehetővé. Gazdagítják a gondolkodásunkat arról, hogy a néprajzi fényképezés milyen módon használható a valóság tükrözésére mellett annak konstruálására is.

Szerző: Joanna Bartuszek

A gyűjteményről, képgalériával (lengyelül): Kolekcja Mieczysława Cholewy : Muzeum (ethnomuseum.pl)